Vi har svårt att tala om var våra produkter säljs eftersom det är en del grossister inblandade och vi finns spriddda i hela landet.

Förnärvarande så hänvisar vi tillbaka till oss per telefon eller mejl. Så ska vi försöka hjälpa till med att ni kan hitta oljan.